Khoảng Giá: Từ tới

Phân loại:
Tiện nghi
For Sale
$570,000$2,700/sq ft
For Sale

Awesome family home

Miramonte Blvd

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Loft

Brittany Watkins

6 năm trước

$570,000$2,700/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Loft

6 năm trước

Tiện nghi
For Rent
$1,900/mo
For Rent

Modern apartment on the bay

E gage ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3Sq Ft: 3000

Apartment

Brittany Watkins

6 năm trước

$1,900/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3Sq Ft: 3000

Apartment

6 năm trước

Tiện nghi
For Sale
$990,000$5,400/sq ft
For Sale

Luxury villa with pool

E 83rd St

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1780

Villa

Brittany Watkins

6 năm trước

$990,000$5,400/sq ft

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1780

Villa

6 năm trước

Tiện nghi
For Sale
$245,000$1,800/sq ft
For Sale

Ample apartment at last floor

S Central Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Brittany Watkins

6 năm trước

$245,000$1,800/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

6 năm trước


Villa Victoria

7208 Alton Rd, Miami Beach, FL 33141, USA

DJ Korea Beauty

5 năm trước

5 năm trước

For Sale
$670,000$6,500/Sqft
For Sale

Luxury family home

S Western Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2300

Single Family Home

Brittany Watkins

6 năm trước

$670,000$6,500/Sqft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2300

Single Family Home

6 năm trước

For Rent
$2,500/mo
For Rent

Ample penthouse

Borland Rd

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

Apartment

Brittany Watkins

6 năm trước

$2,500/mo

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

Apartment

6 năm trước

For Rent
$1,900/mo
For Rent

Ample apartment

Budau Ave

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 1870

Apartment

Brittany Watkins

6 năm trước

$1,900/mo

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 1870

Apartment

6 năm trước

For Sale
$899,000$7,600/sq ft
For Sale

Luxury apartment ocean view

Sierra St

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Brittany Watkins

6 năm trước

$899,000$7,600/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

6 năm trước

For Rent
$2,200/mo

Phòng ngủ: 2Phòng Tắm: 1Sq Ft: 1780

Apartment

Brittany Watkins

6 năm trước

$2,200/mo

Phòng ngủ: 2Phòng Tắm: 1Sq Ft: 1780

Apartment

6 năm trước

For Rent
$1,900/mo
For Rent

Comfortable apartment bay view

Fountain Ave

Phòng ngủ: 2Phòng Tắm: 1Sq Ft: 1540

Apartment

Brittany Watkins

6 năm trước

$1,900/mo

Phòng ngủ: 2Phòng Tắm: 1Sq Ft: 1540

Apartment

6 năm trước

For Rent
$990,000$6,000/mo
For Rent

Gorgeous villa bay view

Hollywood Blvd

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Brittany Watkins

6 năm trước

$990,000$6,000/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

6 năm trước

For Sale
$880,000$6,700/sq ft
For Sale

Gorgeous villa for sale

E 89th St

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2650

Villa

Brittany Watkins

6 năm trước

$880,000$6,700/sq ft

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2650

Villa

6 năm trước