Khoảng Giá: Từ tới

Phân loại:
Tiện nghi
For Rent
$9,000/mo
For Rent

Penthouse apartment

W 76th St

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 2Sq Ft: 2670

Apartment

Brittany Watkins

5 năm trước

$9,000/mo

Phòng ngủ: 5Phòng tắm: 2Sq Ft: 2670

Apartment

5 năm trước

Tiện nghi
For Sale
$550,000$2,300/sq ft
For Sale

Comfortable family home

S Carpenter St

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

Brittany Watkins

5 năm trước

$550,000$2,300/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

Tiện nghi
For Rent
$16,000/mo
For Rent

Contemporary apartment

W 65th St

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Brittany Watkins

5 năm trước

$16,000/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước

Tiện nghi
For Sale
$987,000$6,350/sq ft
For Sale

Luxury apartment bay view

W Madison St, Chicago, IL, USA

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

Apartment

Brittany Watkins

5 năm trước

$987,000$6,350/sq ft

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

Apartment

5 năm trước


For Rent
$13,000/mo
For Rent

Contemporary apartment

Grape St

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 3680

Apartment

Brittany Watkins

5 năm trước

$13,000/mo

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 3680

Apartment

5 năm trước

For Rent
$760,000$3,200/mo
For Rent

luxury home ocean view

Stanford Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

Brittany Watkins

5 năm trước

$760,000$3,200/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

For Sale
$450,000$2,800/sq ft
For Sale

Modern apartment

S Exchange Ave

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

Apartment

Brittany Watkins

5 năm trước

$450,000$2,800/sq ft

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

Apartment

5 năm trước

For Rent
$11,500/mo
For Rent

Family home

S Crandon Ave

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2800

Single Family Home

Brittany Watkins

5 năm trước

$11,500/mo

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 2800

Single Family Home

5 năm trước

For Sale
$250,000$2,300/sq ft
For Sale

Relaxing apartment ocean view

E 78th St

Phòng ngủ: 1Phòng Tắm: 1Sq Ft: 1579

Apartment

Brittany Watkins

5 năm trước

$250,000$2,300/sq ft

Phòng ngủ: 1Phòng Tắm: 1Sq Ft: 1579

Apartment

5 năm trước

For Rent
$12,000/mo
For Rent

Gorgeous apartment bay front

E 76th St

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2350

Apartment

Brittany Watkins

5 năm trước

$12,000/mo

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2350

Apartment

5 năm trước

For Sale
$990,000$31,000/sq ft
For Sale

Amazing villa bay front

S Ingleside Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Brittany Watkins

5 năm trước

$990,000$31,000/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

For Rent
$25,000/mo
For Rent

Gorgeous villa

S Princeton Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Brittany Watkins

5 năm trước

$25,000/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

For Sale
$670,000$6,500/sq ft
For Sale

Luxury family home

S Western Ave

Phòng ngủ: 1Phòng tắm: 2Sq Ft: 2700

Single Family Home

Brittany Watkins

5 năm trước

$670,000$6,500/sq ft

Phòng ngủ: 1Phòng tắm: 2Sq Ft: 2700

Single Family Home

5 năm trước